ZAHTEVA ZA PRENOS ŠTEVILKE ALI BLOKA ŠTEVILK K DRUGEMU OPERATERJU
  ZAHTEVEK ZA SKLENITEV STORITEV OZ. SPREMEMBO NAROČNIŠKEGA RAZMERJA